Thứ tư, 25/12/2019 14:53 GMT+7

Thông báo Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary “Stipendium Hungaricum Programme” cho niên khóa 2020-2021. Chương trình này dành cho Việt Nam 200 suất học bổng bậc đại học và sau đại học, kể cả các khóa bồi dưỡng ngắn hạn.

Thông tin chi tiết về các khóa học và thủ tục đăng ký được đăng trên website: www.stipendumhungaricum.huwww.studyinhungary.hu

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thông tin về Chương trình học bổng nêu trên tới công chức, viên chức và xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển./.


Tệp đính kèm: Công văn số 452 /TCCB

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 663

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)