Thứ tư, 04/12/2019 14:59 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện và đổi mới công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất ống thủy tinh y tế

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Hoàn thiện và đổi mới công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất ống thủy tinh y tế

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Bổ sung và đổi mới thiết bị, hoàn thiện công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 15378) để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực và hiệu quả kinh tế trong sản xuất ống thủy tinh y tế, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể: 

- Chế tạo mua sắm bổ sung một số thiết bị mới hoàn thiện quy trình công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cấp và làm chủ công nghệ trong sản xuất ống thủy tinh y tế.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15378.

- Công suất sản xuất sau đổi mới tăng 25%.

- Tỷ lệ phế phẩm giảm từ 10 đến 15%.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Duy

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty CP Thiên Phúc

5. Tổng kinh phí thực hiện: 24.635.640.000 đồng.

Trong đó:   

- Kinh phí từ ngân sách SNKH:7.800.000.000 đồng;

- Kinh phí từ nguồn khác:  16.835.640.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  tháng 12 năm 2016

Kết thúc: 10 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):  gia hạn thời gian thực hiện thêm 10 tháng (3510/QĐ-BKHCN ngày 14/11/2018)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm

TT

Họ và tên

Tổ chức công tác

1.

Th.S Nguyễn Thanh Duy

Công ty CP Thiên Phúc

2.

KS Nguyễn Công Hòa

Công ty CP Thiên Phúc

3.

CN Trần Thanh Sang

Công ty CP Thiên Phúc

4.

KS Nguyễn Hồng Quang

Công ty CP Thiên Phúc

5.

Mai Vĩnh Thạnh

Công ty TNHH Cơ khí &TM Vũ Thạnh

6.

KS Cao Anh Phổ

Công ty TNHH DVTM & KT Anh Phương

7.

Th.S Phạm Tấn Khoa

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

8.

TS. Nguyễn Ngọc Mỹ

Trường Đại học Quy Nhơn

9.

TS. Đào Minh Hưng

Trường Đại học Quy Nhơn

10.

Th.S Trần Đình Khải

Công ty CP Dược và TTB y tế Bình Định

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 12/2019.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 6516

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)