Thứ năm, 11/07/2019 16:39 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-BKHCN ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020;

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2020 để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành (danh mục nhiệm vụ KHCN được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) tại địa chỉ: https://www.most.gov.vnhttp://www.vinatom.gov.vn);

Để tham gia tuyển chọn, Viện NLNTVN thông báo các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục như sau:

          1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          2. Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

          3. Số lượng bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 07 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

          4. Nơi nhận hồ sơ: Ban kế hoạch và Quản lý khoa học Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện NLNTVN (qua Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2019 (có dấu đến xác nhận thời gian tới của văn thư Viện NLNTVN nếu gửi trực tiếp), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trân trọng thông báo./.
 

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 379/TB-VNLNT ngày 11/7/2019
- Quyết định số 1963/QĐ-BKHCN ngày 10/7/2019
- Quyết định số 1964/QĐ-BKHCN ngày 10/7/2019

 

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 505

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)