Thứ hai, 10/06/2019 15:38 GMT+7

Thông tin chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit)”

a. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit) - Mã số: ĐTĐL.CN 43/16

- Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2019)

- Tổng kinh phí: 7.950   triệu đồng, gồm:

                 + NSNN: 7.950 triệu đồng.

                 + Khác:    0 triệu đồng.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET), Viện Ứng dụng công nghệ.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Trọng Tấn

- Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện đề tài như sau:

Số

TT

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Đỗ Trọng Tấn

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET), Viện Ứng dụng công nghệ

2

TS. Bùi Minh Định

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

3

ThS. Nguyễn Văn Đưa

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET), Viện Ứng dụng công nghệ

4

TS. Trần Quốc Tiến

Viện Khoa học vật liệu

5

PGS.TS. Vũ Văn Yêm

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6

ThS. Nguyễn Chí Long

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET), Viện Ứng dụng công nghệ

7

PGS.TS. Nguyễn Xuân Quyền

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

8

ThS. Trần Hà

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET), Viện Ứng dụng công nghệ

9

KS. Đoàn Quang Hùng

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông truyền hình

10

TS. Mai Hồng Anh

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Mobifone

11

KS. Lê Quốc Tuấn

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET), Viện Ứng dụng công nghệ

 

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thứ 4 ngày 10/7/2019 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 669

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)