Thứ năm, 06/06/2019 15:05 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Thuộc: Đề tài độc lập.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái; đề xuất các giải pháp quản lý nghề cá bền vững ở biển Việt Nam

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:TS. Vũ Việt Hà

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu hải sản

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         3.895triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    3.895triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                           0  triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12 năm 2015

Kết thúc: tháng 05 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 5 năm 2019.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Vũ Việt Hà

TS

Viện Nghiên cứu Hải sản

2

Trần Văn Cường

ThS

Viện Nghiên cứu Hải sản

3

Nguyễn Khắc Bát

TS

Viện Nghiên cứu Hải sản

4

Đỗ Công Thung

PGS.TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

5

Đào Mạnh Sơn

TS

Viện Nghiên cứu Hải sản

6

Phạm Quốc Huy

TS

Viện Nghiên cứu Hải sản

7

Từ Hoàng Nhân

ThS

Viện Nghiên cứu Hải sản

8

Nguyễn Phi Toàn

TS

Viện Nghiên cứu Hải sản

9

Nguyễn Quốc Tĩnh

ThS

Viện Nghiên cứu Hải sản

10

Nguyễn Hoàng Minh

ThS

Viện Nghiên cứu Hải sản

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 6/2019 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải trong tệp đính kèm.

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1042

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)