Thứ sáu, 01/02/2019 13:42 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm có nguồn gốc thảo dược phòng và trị bệnh viêm tử cung cho bò”

a. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm có nguồn gốc thảo dược phòng và trị bệnh viêm tử cung cho bò.

- Mã số:                         ĐTĐL.CN-52/15

- Thuộc:                         Đề tài độc lập cấp Quốc gia

- Thời gian thực hiện:     36 tháng (Từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2018)

- Tổng kinh phí:             4.250 triệu đồng, bao gồm:

                                      + NSNN:    4.250 triệu đồng

                                      + Khác:       0 triệu đồng

- Tổ chức chủ trì:           Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

- Tác giả thực hiện đề tài/dự án trên gồm những người có tên trong danh sách sau:

Số TT

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên

Đơn vị công tác

1

PGS.TS Nguyễn Văn Thanh

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

TS. Sử Thanh Long

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

Ths. Đào Lê Anh

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

TS. Vũ Như Quán

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6

TS. Nguyễn Thanh Hải

Khoa CNSH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS. Bùi Thị Tho

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8

TS.Nguyễn Hoài Nam

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9

TS.Trịnh Đình Thâu

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10

TS.Tăng Xuân Lưu

Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thứ 6 ngày 22 tháng 02 năm 2019 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1271

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)