Thứ ba, 04/12/2018 15:36 GMT+7

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ KH&CN và dự thảo Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng Bộ KH&CN giai đoạn 2018-2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) đã dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ và dự thảo Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020 (sau đây gọi tắt là Dự thảo). TTCNTT xin ý kiến góp ý của các Quý đơn vị để hoàn thiện nội dung Dự thảo trước khi trình ban hành.

Công văn góp ý xin gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin bao gồm cả bản cứng và mềm trước ngày 15/12/2018, bản mềm (word) xin gửi trước vào địa chỉ thư điện tử: phongktht@most.gov.vn để tiện tổng hợp. Mọi thông tin xin liên hệ: Số điện thoại 024.39439060, cán bộ đầu mối Anh Đặng Huỳnh Kim, số điện thoại: 0965215986.

Trân trọng./.


Tệp đính kèm:

Dự thảo Quyết định

Dự thảo Quy chế

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 1415

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)