Chủ nhật, 10/12/2017 10:21 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 (sau đây viết tắt là “Đề án 844”), căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án 844 (sau đây gọi tắt là “Quyết định số 2299/QĐ-BKHCN”), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 844, cụ thể như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 3398/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 844, bao gồm 02 nhiệm vụ chi tiết tại tệp đính kèm.

2. Thành phần hồ sơ

Áp dụng theo Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 06 năm 2017 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Phòng 1109, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

*Ghi chú: Đối với hồ sơ gửi qua Bưu điện, dấu đến của Bưu điện Hà Nội là ngày hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 17h00 ngày 09/02/2018.

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay bằng hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Đề án 844, Phòng 402, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vanphongdean844@most.gov.vn. Điện thoại: 04. 35560621

Fanpage: https://www.facebook.com/vanphongdean844.

Website: http://dean844.most.gov.vn/

Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 3398/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2017

- Phụ lục Quyết định số 3398/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2017

- Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017

- Phụ lục Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017

 

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 855

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)