Thứ tư, 09/08/2017 09:00 GMT+7

Thông báo Gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Vật liệu Bata tỉnh Hà Nam”

Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam xin thông báo thời điểm đóng thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Vật liệu Bata tỉnh Hà Nam

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Thời gian phát hành HSMT: từ  09 giờ 00, ngày 28 tháng 07 năm 2017

4. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 06 tháng 08 năm 2017

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 137 ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Nay Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu đến 16 giờ 00, ngày 17 tháng 08  năm 2017.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi./.

 

Nguồn: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Lượt xem: 3680

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)