Thứ sáu, 28/07/2017 09:00 GMT+7

Thông báo mời thầu gói thầu "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Vật liệu Bata tỉnh Hà Nam"

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Vật liệu Bata tỉnh Hà Nam

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Mục tiêu của nhiệm vụ mà tư vấn cần thực hiện là nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm gạch bê tông thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty TNHH Vật liệu Bata tỉnh Hà Nam để nâng cao năng lực quản lý, lựa chọn và tính toán tối ưu bài phối liệu, quản lý chất lượng sản phẩm nhất là chất lượng đầu vào và hoàn thiện quy trình quản lý.      

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 8 năm 2017.

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân

5. Thời gian phát hành HSMT: từ  09 giờ 00, ngày 28 tháng 07 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 06 tháng 08 năm 2017.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) gồm:

- Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của tư vấn;

- Lý lịch khoa học của tư vấn;

- Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện;

- Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có.

 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +8424.35560630    Email: bql.gkn@gmail.com

Và thông tin trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 06 tháng 08 năm 2017

Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu

Điều khoản tham chiếu

 

Nguồn: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Lượt xem: 4275

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)