Thứ sáu, 31/03/2017 21:02 GMT+7

Trích dẫn văn bản quy phạm pháp có liên quan đến Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và Công nghệ

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” để tặng cho tác giả của một hoặc nhiều công trình, tác phẩm đã được công bố, sử dụng kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, bao gồm: Công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, sách giáo khoa, giáo trình sử dụng trong nhà trường và các cở sở giáo dục khác; Tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu lý luận phê bình dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác…

Để có thêm các thông tin liên quan đến Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và Công nghệ, xin mời xem tại tệp đính kèm.

- Tài liệu về Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước và giải thưởng khác về KH&CN

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 1779

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)