Thứ hai, 20/03/2017 16:47 GMT+7

Về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình 592), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.


- Công văn số 657/BKHCN-TCCB (.pdf)
Công văn số 657/BKHCN-TCCB (.doc)

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 5076

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)