Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh tại Việt Nam.
Ngày 22/06/2022  | Xem tiếp
Việc sửa đổi, bổ sung các quy định mới trong Luật Tiêu chuẩn và Quy Chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ tác động mạnh mẽ không chỉ trong công tác quản lý mà còn thay đổi nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ngày 26/04/2022  | Xem tiếp
Hướng dẫn kiểm tra đặc thù đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được ban hành sẽ góp phần giúp các cơ quan, tổ chức có căn cứ để thực hiện hoạt động kiểm tra đặc thù đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và tăng cường kiểm tra nhà nước về đo lường, mở rộng cách thức kiểm tra, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường góp phần vào việc ngăn ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường.
Ngày 15/04/2022  | Xem tiếp
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông.
Ngày 12/04/2022  | Xem tiếp
Tiếp sau sự kiện Hội thảo về mô hình và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khu công nghệ cao ở Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng ngày 24/3/2022 tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, vào buổi chiều cùng ngày, tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Công nghệ cao đã chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư quy định một số tiêu chí xác định dự án đầu tư vào khu công nghệ cao.
Ngày 30/03/2022  | Xem tiếp
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, hoàn thiện cơ sở pháp lý và công cụ quản lý theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Ngày 22/02/2022  | Xem tiếp
Bộ Xây dựng vừa có Thông tư số 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD mới về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.
Ngày 08/01/2022  | Xem tiếp
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (Nghị định). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Ngày 07/01/2022  | Xem tiếp
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ (Nghị định số 110/2021/NĐ-CP).
Ngày 15/12/2021  | Xem tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 15:2021/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly sử dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ.
Ngày 08/12/2021  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :