Ngày 15/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019.
Ngày 20/05/2019  | Xem tiếp
Sáng 4/5, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Thanh tra Bộ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ công chức, lãnh đạo và chuyên viên của Thanh tra Bộ và mời một số đơn vị liên quan trong Bộ cùng tham dự như: Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ,…
Ngày 05/05/2019  | Xem tiếp
Ngày 26/4/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định).
Ngày 03/05/2019  | Xem tiếp
Ngày 28/12/2018, 01/4/2019, Bộ KH&CN đã ban hành các quyết định sau về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Ngày 25/04/2019  | Xem tiếp
Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ một số Tiêu chuẩn cấp quốc gia.
Ngày 19/03/2019  | Xem tiếp
Ngày 03/12/2018, Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan trong mã thông báo G/TBT/N/IDN/86/Add.3.
Ngày 19/03/2019  | Xem tiếp
Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.
Ngày 19/03/2019  | Xem tiếp
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm (TCVN 12607: 2019) do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thẩm định và trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia, hai Bộ cung cấp một số thông tin chính thức về vấn đề này như sau:
Ngày 12/03/2019  | Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019, thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Điều 20 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.
Ngày 25/02/2019  | Xem tiếp
Ngày 24/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.
Ngày 18/01/2019  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :