Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14) vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời nội luật hóa các nghĩa vụ phải thi hành ngay trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.
Ngày 19/07/2019  | Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
Ngày 12/07/2019  | Xem tiếp
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.
Ngày 26/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2019/NĐ-CP).
Ngày 24/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 13/6/2019, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Ngày 13/06/2019  | Xem tiếp
Nhằm hiện thực hóa quyết sách chiến lược quan trọng của Nhà nước về khuyến khích phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, ngày 30/5/2019, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN KH&CN) tổ chức Hội thảo “về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ” tại thành phố Hà Nội. Hội thảo do Ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục PTTTDN KH&CN chủ trì. Tham dự Hội thảo có TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục PTTTDN KH&CN cùng các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc của 11 Sở KH&CN trên toàn quốc.
Ngày 12/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2588/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00074 cho sản phẩm dứa Đồng Giao. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 05/06/2019  | Xem tiếp
Sáng 31/5/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ mít tinh nhằm hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5.
Ngày 31/05/2019  | Xem tiếp
Ngày 15/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019.
Ngày 20/05/2019  | Xem tiếp
Sáng 4/5, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Thanh tra Bộ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ công chức, lãnh đạo và chuyên viên của Thanh tra Bộ và mời một số đơn vị liên quan trong Bộ cùng tham dự như: Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ,…
Ngày 05/05/2019  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :