Vấn đề nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào Chương trình hành động năm 2020.
Ngày 12/02/2020  | Xem tiếp
Ngày 19/11, Buổi thảo luận kế hoạch công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) đã được tổ chức.
Ngày 20/11/2019  | Xem tiếp
Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT) giữa Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) với các Đối tác, nhằm chào mừng “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam – 29/11”, từ 12-14/11/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM), Viện KHSHTT đã phối hợp với Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Tp. Hà Nội (HATAP) và Cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh (Cục QLTT HCM) tổ chức các hoạt động: Hội thảo "Chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa và hàng giả - Bảo vệ thương hiệu cho Doanh nghiệp" và Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019”.
Ngày 18/11/2019  | Xem tiếp
Với mục đích lấy ý kiến các bộ, ban, ngành về Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng, ngày 14/11 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã diễn ra Hội nghị chuyên đề Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng.
Ngày 15/11/2019  | Xem tiếp
Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 07/11/2019 Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì Hội nghị. Ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN đã tham dự và truyền đạt kiến thức, kỹ năng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 11/11/2019  | Xem tiếp
Ngày 24/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN về kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ KH&CN.
Ngày 08/11/2019  | Xem tiếp
Thực hiện Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 ban hành danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019.
Ngày 08/11/2019  | Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Ngày 15/10/2019  | Xem tiếp
Nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP, hướng dẫn Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Sáng ngày 09/10/2019 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra Hội thảo khoa học lấy ý kiến hoàn thiện 02 dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 về hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
Ngày 14/10/2019  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :