Địa chỉ cơ quan:

Bộ trưởng: Huỳnh Thành Đạt

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 309
Điện thoại cơ quan: 024.39438263
Điện thoại nội bộ:  03090