Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Giang

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 305
Điện thoại cơ quan: 024.39436598

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ của các địa phương;

- Công tác báo chí, xuất bản.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (giúp Bộ trưởng);

- Báo VnExpress;

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Viện Ứng dụng công nghệ;

- Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng;

- Văn phòng Công nhận chất lượng;

- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

- Các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh;

- Các tỉnh vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:

- Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội đồng Lý luận Trung ương;

- Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên;

- Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.