Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Bùi Thế Duy
Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 403
Điện thoại cơ quan: 
024.38263158
Điện thoại nội bộ: 04030

 

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực đổi mới sáng tạo; công nghệ cao; hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác báo chí.