Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Bùi Thế Duy
Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 403
Điện thoại cơ quan: 
024.38263158
Điện thoại nội bộ: 04030

 

Lĩnh vực phụ trách:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực đổi mới sáng tạo; công nghệ cao; hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác báo chí; truyền thông khoa học và công nghệ (giúp Bộ trưởng).

b. Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Công nghệ cao;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Công tác phía Nam;

- Văn phòng Bộ (giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính);

- Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sang tạo;

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST);

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (giúp Bộ trưởng);

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế;

- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật;

- Báo Khoa học và Phát triển;

- Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress);

- Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.