Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Phạm Công Tạc
Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 302
Điện thoại cơ quan: 
024.35561188
Điện thoại nội bộ: 03020

 

Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương; các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia;

- Hoạt động khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn;

- Công tác sở hữu trí tuệ;

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân;

- Công tác kế hoạch và tài chính (giúp Bộ trưởng).