Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Phạm Công Tạc
Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 302
Điện thoại cơ quan: 
024.35561188
Điện thoại nội bộ: 03020

 

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quỹ phát triển khoa học và công nghệ.