Trả lời đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình về việc lùi thời gian thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP nêu tại Công văn số 219/SKHCN-KHTC ngày 15/10/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến tại Công văn số 3562/BKHCN-TCCB ngày 31/10/2013.
Ngày 01/11/2013  | Xem tiếp
Đây là một trong những nội dung của Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Ngày 01/10/2010  | Xem tiếp
Ngày 15/4/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có công văn số 836/BKHCN- TCCB về việc triển khai đoàn công tác tại các Bộ, ngành, địa phương và các tác tổ chức khoa học và công nghệ về tình hình thực hiện Nghị định số 115, Nghị định số 80 và Thông tư số 05/2008/TTLT- BKHCN- BNV.
Ngày 11/06/2010  | Xem tiếp
Trang:
Tìm theo ngày :