Thứ ba, 14/05/2024 11:01 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên để chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép, Mã số: ĐTĐL.CN 99/21

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên để chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép.

Mã số: ĐTĐL.CN 99/21.

2. Tổng kinh phí thực hiện: 7.380 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.700 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 680 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 10/2021

Kết thúc: 9/2023

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền đến 3/2024 (Quyết định số 2182/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Vật liệu xây dựng

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lê Trung Thành

6. Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

PGS.TS Lê Trung Thành

Chủ nhiệm đề tài

Viện Vật liệu xây dựng

2

ThS. Nguyễn Văn Đoàn

Thư ký khoa học

Viện Vật liệu xây dựng

3

ThS. Phan Văn Quỳnh

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

4

TS. Dương Thanh Qui

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

5

KS. Phạm Hữu Thiên

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

6

KS. Vũ Văn Linh

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

7

ThS. Phùng Trọng Quyền

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

8

TS. Lưu Thị Hồng

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

9

TS. Lê Văn Quang

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

10

ThS. Vũ Hải Quang

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

11

KS. Trần Thanh Bình

Thành viên chính

Viện Vật liệu xây dựng

12

TS. Đỗ Tiến Thịnh

Thành viên chính

Viện KHCN Xây dựng

13

PGS.TS Tống Tôn Kiên

Thành viên chính

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 6/2024 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.pdf)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.docx)

- Công văn số 360/VLXD-XMBT ngày 25/04/2024

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 761

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)