Thứ tư, 17/04/2024 12:21 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều tại tỉnh Bắc Giang, Mã số: ĐTĐL.CN-15/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều tại tỉnh Bắc Giang, Mã số: ĐTĐL.CN-15/20.

Thuộc: Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Sản xuất được phân bón chuyên dùng và sử dụng cho cây vải thiều nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất vải thiều tại tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được chuẩn dinh dưỡng đất và lá cho cây vải thiều tại tỉnh Bắc Giang.

- Xây dựng được các quy trình: sản xuất, sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều

- Xây dựng được các mô hình: liên kết nghiên cứu - sản xuất kinh doanh; sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều thời kỳ kinh doanh.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quang Hải

Ngày, tháng, năm sinh: 24/8/1972   Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

Chức vụ: Phó viện trưởng

Điện thoại: 024 38362379                          Mobile: 0976298559

Fax: 024 38389924                                      E-mail: nqhaisfri@gmail.com.

Tên tổ chức đang công tác: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Địa chỉ tổ chức: Số 10 phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Điện thoại: 024 38362379                          Fax:  024 38389924

Website: https://sfri.org.vn

Địa chỉ: Số 10 phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Trần Minh Tiến

Số tài khoản: 3713.0.1053725.00000

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                            5.280,0 triệu đồng

Trong đó, Từ ngân sách SNKH&CN Trung ương:          4.300,0 triệu đồng

Từ ngân sách SNKH&CN Địa phương:                              480,0 triệu đồng

Từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước:                                 500,0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 48 tháng, từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2024

Thực tế thực hiện: từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2024.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên

Cơ quan/tổ chức

1

TS. Nguyễn Quang Hải

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2

TS. Nguyễn Duy Phương

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

3

ThS. Vũ Đình Hoàn

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

ThS. Ngô Ngọc Ninh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Nguyễn Tiến Lực

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

6

ThS. Phạm Thị Nhung

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

8

ThS. Lương Thị Loan

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

9

ThS. Lê Thị Minh Lương

TT nghiên cứu Phân bón và DDCT

10

TS. Trần Thị Huế

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

11

TS. Đào Trọng Hùng

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

12

TS. La Nguyễn

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

13

TS. Đỗ Duy Phái

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

14

ThS. Nguyễn Bá Kiên

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

15

ThS. Trần Thị Thu Trang

TT NC Đất và PB vùng Trung du

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 5/2024.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-15/20.

 

Nguồn: Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật

Lượt xem: 671

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)