Thứ năm, 11/04/2024 08:58 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình đáp ứng nhu cầu dùng nước hạ du và lợi ích phát điện”, Mã số: ĐTĐL.CN-13/21

 

I.    Thông tin chung về nhiệm vụ:
1.    Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình đáp ứng nhu cầu dùng nước hạ du và lợi ích phát điện, Mã số: ĐTĐL.CN-13/21
2.    Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.130 triệu đồng
3.    Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
30 tháng, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023, gia hạn đến tháng 02/2024 (Quyết định số 1936/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
4.    Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Quy hoạch Thuỷ lợi
5.    Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
6.    Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chủ nhiệm đề tài

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

2

TS. Lê Viết Sơn

Thư ký khoa học

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

3

TS. Lương Ngọc Chung

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

4

GS.TS. Trần Đình Hòa

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5

ThS. Bùi Cao Cường

Thành viên chính

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

7

ThS. Nguyễn Xuân Phùng

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

8

ThS. Lê Thanh Hà

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

9

ThS. Phạm Thanh Tú

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

10

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

11

Ks. Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

12

Ks. Lê Thị Mai Hương

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

13

Ks. Vũ Quỳnh Đông

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

14

ThS. Trần Văn Tuyền

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

15

ThS. Bùi Hải Ninh

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

16

ThS. Trần Thị Mai Sứ

Thành viên chính

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 4/2024 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 855

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)