Thứ năm, 04/04/2024 14:51 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ Thiết kế, lắp đặt lưới microgrids pin mặt trời 100 kW và nghiên cứu các giải pháp phát triển pin mặt trời ở Việt Nam đến năm 2030 có xét đến giảm phát thải khí nhà kính”, mã số NĐT.80.ITA/20

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: Thiết kế, lắp đặt lưới microgrids pin mặt trời 100 kW và nghiên cứu các giải pháp phát triển pin mặt trời ở Việt Nam đến năm 2030 có xét đến giảm phát thải khí nhà kính”, mã số NĐT.80.ITA/20.
2. Kinh phí thực hiện: 5.830 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 5.830 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện: từ tháng 03/2020 – tháng 03/2023; gia hạn 01 lần đến tháng 03/2024.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đoàn Văn Bình.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 05/2024.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 688

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)