Thứ sáu, 29/03/2024 16:41 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững", Mã số: ĐTĐL.CN-65/19

a/ Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Mã số: ĐTĐL.CN-65/19.

Kinh phí: 6.200 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2022)

Thời gian gia hạn: 15 tháng (đến tháng 02/2024 theo Quyết định số 2280/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2022 và Quyết định số 2660/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2023).

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Các thành viên tham gia thực hiện chính:

 

Số

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

2

PGS.TS. Trần Anh Đức

Thư ký đề tài

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Thành viên chính

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Thành viên chính

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

5

TS. Nguyễn Văn Sáng

Thành viên chính

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

6

TS. Bùi Thanh Vân

Thành viên chính

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên

7

TS. Phạm Thị Nhị

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên
Sinh vật

8

PGS.TS. Vũ Văn Liên

Thành viên chính

Bảo tàng Thiên nhiên
Việt Nam

9

TS. Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên chính

Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội 2

10

ThS. Trần Thanh Lâm

Thành viên chính

Viện Khoa học Môi trường
và Biến đổi Khí hậu

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: giữa tháng 4/2024, tại Bộ KH&CN.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1091

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)