Thứ ba, 31/10/2023 15:48 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của những loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Mã số: ĐTĐL.CN-58/19

a/ Thông tin chung về đề tài:

- Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của những loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

- Mã số: ĐTĐL.CN-58/19.

- Kinh phí: 6.150 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2022)

- Thời gian gia hạn: 12 tháng (đến tháng 11/2023 theo Quyết định số 2375/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2022).

- Tổ chức chủ trì: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:
 

Số

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ nhiệm

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

2

TS. Đỗ Văn Hài

Thư ký khoa học

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

4

GS.TS. Trần Thế Bách

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

5

TS. Bùi Hồng Quang

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

6

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

7

ThS. Lê Ngọc Hân

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

8

ThS. Dương Thị Hoàn

Thành viên chính

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

9

TS. Bùi Thu Hà

Thành viên chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

10

PGS.TS. Sỹ Danh Thường

Thành viên chính

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

11

TS. Hà Minh Tâm

Thành viên chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

12

TS. Trần Văn Hải

Thành viên chính

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: cuối tháng 11/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá đề tài KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1014

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)