Thứ tư, 20/09/2023 08:15 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn; Mã số: DAĐL.CN-08/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn. Mã số: DAĐL.CN-08/20
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 9.600 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (Từ tháng 9/2020 đến tháng
8/2023)
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Văn Duật
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1.

Hoàng Văn Duật

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

2.

Bùi Thị Thùy Nhung

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

3.

Nguyễn Đức Tú

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

4.

Trần Thị Thu Hiền

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

5.

Nguyễn Thế Dương

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

6.

Ngô Minh Khang

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

7.

Trần Quang Nhã

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

8.

Trần Thị Tuyết

Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân

9.

Hoàng Diện

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ thủy sản Khánh Hòa

10.

Trần Kiêm Khánh Hoa

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 9/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm: Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: DAĐL.CN-08/20

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 833

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)