Thứ hai, 18/09/2023 14:59 GMT+7

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do NAFOSTED tài trợ từ năm 2023

Ngày 13 tháng 09 năm 2023 tại Quyết định số 39/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí các đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ từ năm 2023. Theo đó 23 đề tài đã được phê duyệt với tổng kinh phí tài trợ là 36,634 tỷ đồng. Các đề tài mã số NCUD.04-2022.02 và NCUD.02-2022.26 đã được phê duyệt tài trợ nhưng không có trong danh mục phê duyệt kinh phí do 01 đề tài đề nghị không thực hiện và 01 đề tài có chủ nhiệm trước đó đã được tài trợ nhiệm vụ hợp tác song phương. Các đề tài mã số NCUD.05-2022.16, NCUD.05-2022.04 và NCUD.05-2022.21 được phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện thành 36 tháng theo kiến nghị của Tổ thẩm định và các Hội đồng khoa học xét chọn đề tài. Kinh phí do Quỹ tài trợ cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng tập trung vào các mục công lao động, nguyên vật liệu và chi điều tra, khảo sát (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn), chi thuê ngoài (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực y dược và nông nghiệp). Kinh phí tài trợ trung bình cho 01 đề tài được phê duyệt kỳ này là 1,6 tỷ đồng.

​Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi Quyết định tài trợ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện hồ sơ theo nội dung và kinh phí được phê duyệt trước ngày 20/9/2023. Thời gian ký hợp đồng thực hiện đề tài dự kiến vào ngày 15/10/2023.

Quỹ sẽ triển khai ký điện tử đối với các Hợp đồng thực hiện đề tài thuộc chương trình nghiên cứu ứng dụng (tham khảo thông tin tại đây). Theo đó, việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng sẽ được thực hiện theo phương thức trực tuyến. Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện ký, đóng dấu số trên hợp đồng, gửi tới Quỹ trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến thay cho việc gửi hồ sơ bản giấy. Đề nghị các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị chữ ký và dấu số (chữ ký số cơ quan, tổ chức) để việc ký hợp đồng các đề tài được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ./.

 

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 918

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)