Thứ năm, 07/09/2023 13:15 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phát triển sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận, Mã số: ĐTĐLCN.17/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phát triển sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận

Mã số: ĐTĐLCN.17/20

Thuộc: Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Đề xuất được giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất sắn và ổn định độ phì nhiêu đất.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được các yếu tố hạn chế chính làm giảm năng suất, chất lượng sắn ở Quảng Ngãi và vùng phụ cận.

- Xác định được 2 giống sắn phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

- Đưa ra được bộ công thức phân bón chuyên dùng cho cây sắn ở mỗi tiểu vùng sinh thái (đồi núi, trung du và đồng bằng).

- Đưa ra được quy trình canh tác sắn bền vững cho 3 tiểu vùng sinh thái được tỉnh công nhận.

- Xây dựng được 5 mô hình canh tác sắn bền vững cho 3 tiểu vùng sinh thái của tỉnh Quảng Ngãi và 2 tỉnh vùng phụ cận. Năng suất tăng tối thiểu 25%, hàm lượng tinh bột đạt 28% trở lên và hiệu quả kinh tế tăng từ 20% so với sản xuất đại trà.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Duy Phương

Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1971   Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Đất

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

Chức vụ: Trưởng bộ môn Nông hóa

Điện thoại: 024 38362379                          Mobile: 0912493043

Fax: 024 38389924                                      E-mail: ndpptn@yahoo.com.

Tên tổ chức đang công tác: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Địa chỉ tổ chức: Số 10 phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Điện thoại: 024 38362379                          Fax:  024 38389924

Website: https://sfri.org.vn

Địa chỉ: Số 10 phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Trần Minh Tiến

Số tài khoản: 3713.0.1053725.00000

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                            4.700 triệu đồng

Trong đó, Từ ngân sách SNKH&CN Trung ương:          3.700 triệu đồng

Từ ngân sách SNKH&CN Địa phương:                              450 triệu đồng

Từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước:                                 550 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng, từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022

Thực tế thực hiện: từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2023.

Được gia hạn: .

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): tháng 6/2023.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên

Cơ quan/tổ chức

1

TS. Nguyễn Duy Phương

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2

ThS. Vũ Đình Hoàn

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

3

TS. Nguyễn Quang Hải

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

4

Ks. Nguyễn Tiến Lực

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

5

ThS. Lương Thị Loan

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

6

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

7

ThS. Phạm Thị Nhung

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

8

ThS. Phạm Thị Nhạn

Viện Bảo vệ Thực vật

9

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc

10

ThS. Trần Thị Cẩm Vân

Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 9/2023.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐLCN.17/20.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 795

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)