Thứ năm, 23/03/2023 16:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu tạo chế phẩm thuốc trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes từ cây lá móng Việt Nam (Lawsonia inermis L); Mã số: ĐTĐL.CN-55/19

 

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm thuốc trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes từ cây lá móng Việt Nam (Lawsonia inermis L)"

- Mã số: ĐTĐL.CN-55/19   

- Kinh phí: 6.650 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2022) và được gia hạn 03 tháng (đến tháng 02/2023) theo Quyết định số 2293/QĐ – BKHCN ngày 17/11/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Oanh

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

  PGS.TS. Trần Thị Oanh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

2

TS. Nguyễn Hữu Nghị

Thư ký khoa học

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

3

TS. Phạm Ngọc Khanh

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (đã chuyển công tác)

4

TS. Trần Thị Vân

Thành viên thực hiện chính

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

5

Ths. Trần Thị Lan

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

6

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

7

Ks. Nguyễn Duy Khánh

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

8

Ds. Vũ Thị Hồng Ngọc

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

9

DS. Trần Thị Tươi

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

10

CN. Kiều Thu Hà

Thành viên thực hiện chính

Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: đầu tháng 4/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1054

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)