Thứ năm, 16/03/2023 15:59 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu tạo giống đậu tương chuyển gen kìm hãm già hóa bộ lá và tăng kích thước hạt”, mã số NĐT.49.KR/18

I. Thông tin chung:
1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu tạo giống đậu tương chuyển gen kìm hãm già hóa bộ lá và tăng kích thước hạt”, mã số NĐT.49.KR/18.
2. Kinh phí thực hiện: 5.700 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.700 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ 12/2018 - 12/2022
4 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông lâm
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Văn Điền
II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022 - Tháng 4/2023
2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 864

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)