Thứ sáu, 28/10/2022 10:30 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù, mã số ĐTĐL.XH-04/20

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù

- Mã số: ĐTĐL.XH-04/20

- Kinh phí: 3.700 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 24tháng (Từ tháng 7/2020 đến tháng 06/2022).

- Tổ chức chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Hòa

- Các thành viên chính tham gia thực hiện:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Bùi Thị Hòa

Tiến sĩ,
Chủ nhiệm đề tài

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

2

Đào Thị Vi Phương

Thạc sĩ,
Thư ký đề tài

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

3

Trần Thị Minh Thi

Phó giáo sư, Tiến sĩ,
Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

4

Nguyễn Hữu Minh

Giáo sư, Tiến sĩ,
Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

5

Nguyễn Thanh Cầm

Thạc sĩ,
Thành viên chính

Ủy ban Xã hội của Quốc Hội

6

Dương Kim Anh

Tiến sĩ,
Thành viên chính

Học viện Phụ nữ Việt Nam

7

Trịnh Thái Quang

Tiến sĩ,
Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

8

Lương Thị Thu Hằng

Tiến sĩ,
Thành viên chính

Viện Phát triển và bền vững vùng

9

Lò Thị Thu Thủy

Thạc sĩ,
Thành viên chính

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

10

Lê Thị Tường Vân

Tiến sĩ,
Thành viên chính

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 11/2022.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1275

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)