Thứ năm, 06/10/2022 09:59 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát hành lang an toàn phục vụ vận hành lưới truyền tải điện trên nền tảng công nghệ GIS và IoT”, mã số ĐTĐLCN.30/19

Tên nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát hành lang an toàn phục vụ vận hành lưới truyền tải điện trên nền tảng công nghệ GIS và IoT”, mã số ĐTĐLCN.30/19.

Tổng kinh phí thực hiện: 6500 triệu đồng (từ ngân sách SNKH);

Thời gian thực hiện: 07/2019 – 8/2022; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tấn Khôi

PGS. TS.

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

2

Đoàn Anh Tuấn

TS.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

3

Trần Nguyễn Hồng Phúc

TS.

Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4

Nguyễn Duy Nhật Viễn

TS.

Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

5

Nguyễn Tấn Hưng

TS.

Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

6

Đặng Hoài Phương

TS.

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

7

Lê Tiến Dũng

TS.

Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

8

Trịnh Công Duy

ThS.

Trung tâm phát triển phần mềm SDC, Đại học Đà Nẵng

9

Phạm Văn Kiên

ThS.

Trung tâm Nghiên cứu Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

10

Nguyễn Anh Tuấn

ThS.

Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

11

Trần Thanh Phong

KS.

Công ty Truyền tải điện 2

12

Trần Hoàng Đạo

KS.

Công ty Truyền tải điện 2

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2022, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐLCN.30/19

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 1733

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)