Thứ ba, 27/09/2022 15:20 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói lở, bảo vệ bờ biển hợp lý cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên mô hình vật lý - Mã số: ĐTĐL.CN.47/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói lở, bảo vệ bờ biển hợp lý cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên mô hình vật lý.

- Mã số: ĐTĐL.CN-47/18

- Kinh phí: 10.600 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021). Được gia hạn 8 tháng (đến tháng 7/2022).

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nguyệt Minh

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Nguyệt Minh

TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

2

Lê Xuân Tú

ThS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

3

Trần Bá Hoằng

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

4

Tô Văn Thanh

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

5

Nguyễn Duy Khang

TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

6

Lê Mạnh Hùng

GS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

7

Đinh Công Sản

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

8

Lê Thanh Chương

ThS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

9

Nguyễn Phú Quỳnh

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

10

Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam – Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

11

Trần Ánh Dương

TS

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH

12

Nguyễn Công Thành

TS

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 10/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1560

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)