Thứ năm, 08/09/2022 20:39 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 8 năm 2022

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Viện Đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế

x

 

A-2503

2

Viện nghiên cứu y - xã hội học

 

x

A-868

3

Viện Khoa học công nghệ y dược và sức khỏe cộng đồng

x

 

A-2502

4

Trung tâm Nghiên cứu và xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

 

x

A-2498

5

Viện kiểm định thiết bị và đo lường

 

x

A-1322

6

Trung tâm Nghiên cứu phát triển làng nghề Da - Giày Việt Nam

x

 

A-2504

7

Trung tâm văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây

 

x

A-606

8

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Niềm Tin

 

x

A-2381

9

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số

 

x

A-2372

10

Viện kinh tế thể thao

x

 

A-2506

11

Viện Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Việt Nam

x

 

A-2507

12

Trung tâm Khoa học giáo dục và đào tạo Trường Thịnh

 

x

A-1358

13

Viện chiến lược chuyển đổi số

x

 

A-2505

14

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế

 

x

A-1922

15

Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp

x

 

A-2509

16

Viện ứng dụng công nghệ Blockchain Việt Nam

x

 

A-2508

17

Viện Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Tâm lý- Giáo dục Tài Việt

 

x

A-2283

18

Viện Nghiên cứu khoa học biển và hải đảo

 

x

A-1065

19

Viện đánh giá và công nhận quốc tế

 

x

A-1860

20

Viện ứng dụng công nghệ AI và thương mại số

x

 

A-2510

21

Trường Đại học An ninh nhân dân

 

x

A-1824

22

Viện kiểm định thiết bị y tế

x

 

A-2514

23

Viện Kinh tế và công nghệ

x

 

A-2515

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 2067

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)