Thứ năm, 08/09/2022 08:05 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng, mã số: ĐTĐL.CN-07/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng, mã số: ĐTĐL.CN-07/17
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.990 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 42 tháng (Từ tháng 1/2017 đến tháng
6/2020) gia hạn đến tháng 6/2022
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Xuân Tú
6. Các thành viên tham gia chính:

 

Số
TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Lê Xuân Tú

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2

ThS. Đinh Quốc Phong

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

3

GS. TS. Tăng Đức Thắng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

4

GS. TS. Lê Mạnh Hùng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5

TS. Trần Ánh Dương

Đại học Công nghệ TP. HCM

6

PGS. TS. Đinh Công Sản

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

7

PGS. TS . Trần Bá Hoằng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

8

PGS. TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

9

TS . Nguyễn Duy Khang

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

10

KS . Nguyễn Công Phong

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

11

KS. Phạm Văn Hiệp

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

12

KS . Lương Thanh Tùng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

13

ThS. Trần Tuấn Anh

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

14

ThS. Nguyễn Tuấn Long

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15

KS . Nguyễn Đức Hùng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

16

ThS . Lê Thị Minh Nguyệt

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

17

ThS . Nguyễn Bình Dương

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

18

ThS. Trần Thị Trâm

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

19

ThS . Trần Thùy Linh

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

20

ThS . Lê Thị Phương Thanh

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

21

ThS. Lê Thị Hiền

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

22

CN. Nguyễn Thị Bình

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

23

KS . Trần Bá Hoàng Long

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

24

KS . Khổng Văn Tuân

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

25

KS . Mai Hoàn Thành

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

26

KS . Đỗ Văn Dương

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

27

ThS. Bùi Huy Bình

Ban quản lý CPO

28

ThS. Kiều Văn Công

Ban Quản lý dự án thủy lợi 10


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-07/17

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 954

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)