Thứ ba, 30/08/2022 10:41 GMT+7

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Trung tâm Truyền thông hỗ trợ, phát triển khoa học – công nghệ

Trung tâm Truyền thông hỗ trợ, phát triển khoa học - công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-081, cấp thay đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 29/10/2007.

Ngày 24/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 756/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tạm dừng hoạt động Trung tâm Truyền thông hỗ trợ, phát triển khoa học - công nghệ.

Thời hạn tạm dừng hoạt động 6 tháng (từ 01/9/2022 đến 01/03/2023).

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 986

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)