Thứ hai, 26/04/2021 15:49 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc ở lưu vực sông Mê Công ngoài lãnh thổ Việt Nam - KC.08.34/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc ở lưu vực sông Mê Công ngoài lãnh thổ Việt Nam - KC.08.34/16-20.

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”, mã số KC.08/16-20.

- Khác (ghi cụ thể):  

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được quy trình công nghệ xác định đường đặc tính của các hồ chứa quan trọng trong lưu vực sông Mê Công trong điều kiện thiếu hoặc không có số liệu quan trắc đảm bảo độ chính xác cần thiết;

- Xây dựng được hệ thống giám sát tài nguyên nước mặt cho Đồng bằng sông Cửu Long;

- Xây dựng được mô hình dự báo hạn cho Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Quang Kim

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Thủy lợi

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.200 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: từ tháng 6/2019

Kết thúc: tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến hết tháng 3/2021.

 

 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Quang Kim

Chủ nhiệm đề tài

GS.TS

Trường Đại học Thủy lợi

2

Nguyễn Lương Bằng

Thư ký khoa học đề tài

TS

Trường Đại học Thủy lợi

3

Hoàng Thanh Tùng 

PGS.TS

Trường Đại học Thủy lợi

4

Nguyễn Hoàng Sơn  

PGS.TS

Trường Đại học Thủy lợi

5

Trần Quốc Lập

TS

Trường Đại học Thủy lợi

6

Đỗ Xuân Khánh

TS

Trường Đại học Thủy lợi

7

Nguyễn Việt Anh

ThS

Trường Đại học Thủy lợi

8

Tô Quang Toản

TS

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

9

Võ Công Hoang

TS

Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2

10

Đỗ Minh Phương

ThS

Viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp

11

Nguyễn Ngọc Thành

TS

Tổng cục Thủy lợi

12

Nguyễn Hồ Phương Thảo

ThS

Trường Đại học Thủy lợi

13

Nguyễn Thị Thu Hà  

TS

Trường Đại học Thủy lợi

14

Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS

Trường Đại học Thủy lợi

15

Kiều Tuấn Dũng

ThS

Trường Đại học Thủy lợi

16

Nguyễn Tiến Thành

TS

Trường Đại học Thủy lợi


II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KC.08.34/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KC.08.34/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 451

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)