Thứ sáu, 23/04/2021 10:28 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu chuyển động kiến tạo Pliocen - hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tai biến địa chất, mã số đề tài: KC.09.22/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số

Tên đề tài: Nghiên cứu chuyển động kiến tạo Pliocen - hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tai biến địa chất

Mã số đề tài: KC.09.22/16-20

Thuộc: Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, Mã số: KC.09/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Làm sáng tỏ chuyển động kiến tạo trong Pliocen và hiện đại; tính toán được biên độ và tốc độ sụt, nâng cao dịch chuyển của các đảo, các bể trầm tích và một số điểm ven bờ;

Làm sáng tỏ trạng thái ứng suất kiến tạo và trường vận tốc biến dạng kiến tạo hiện đại;

Làm sáng tỏ mối quan hệ kiến tạo Pliocen- hiện đại với các dạng tai biến địa chất; Định hướng công tác điều tra khoáng sản và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do tai biến địa chất cho các đảo, bãi đá và thềm lục địa Việt Nam.

3. Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: Phan Trọng Trịnh

Ngày, tháng, năm sinh:           06/08/1956             Giới tính:  Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp       

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất- Học viện Khoa học Công nghệ

Điện thoại:

Tổ chức: (024)377544798                    Mobile:  0904350034

Fax: (024) 37754797                            E-mail: phantrongt@yahoo.com

Tên tổ chức đang công tác: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ tổ chức: ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

4. Tổ chức chủ trì đề tài:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Địa chất

Điện thoại: (024)377544798              Fax: (024) 37754797

Website: http://www.igsvn.vn

Địa chỉ: ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Tuấn Anh

Số tài khoản: 3713.0.1056777

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Tây Hồ, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/07/2018

Kết thúc: 31/12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phan Trọng Trịnh

GS.TS

Viện Địa chất

2

Mai Thành Tân

TS

Viện Địa chất

3

Nguyễn Văn Hướng

TS

Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

4

Ngô Văn Liêm

TS

Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

5

Lê Chi Mai

TS

Viện Dầu khí Việt Nam

6

Bùi Nhị Thanh

TS

Viện Địa chất và địa vật lý biển

7

Phạm Văn Hùng

TS

Viện Địa chất

8

Hoàng Quang Vinh

ThS

Viện Địa chất

9

Trần Văn Phong

ThS

Viện Địa chất

10

Bùi Văn Thơm

TS

Viện Địa chất

11

Phạm Thái Bình

TS

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

12

Vũ Duy Vĩnh

TS

Viện tài nguyên và môi trường Biển


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.09.22/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.09.22/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 381

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)