Thứ sáu, 23/04/2021 10:12 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo thép Duplex và Superduplex, ứng dụng sản xuất bơm cho ngành dầu khí, sản xuất giấy và hóa chất” , mã số KC.02.18/16-20

Tổng kinh phí thực hiện:                                             9.550 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        6.650,00 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                 2.900,00 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2020 (Gia hạn đến hết 3/2021);

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Bùi Quang Tuấn

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Bùi Quang Tuấn

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

2

Nguyễn Trọng Nam

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

3

Nguyễn Đức Cách

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

4

Đào Đình Toàn

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

5

Nguyễn Mạnh Hưng

ThS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

6

Phạm Văn Ngưng

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

7

Mai Lam Sơn

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

8

Nguyễn Ngọc Bảo

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

9

Đinh Văn Thăng

KS

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

CN

Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 04/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Viện Kỹ thuật Hóa học.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.02.18/16-20 (.pdf)

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.02.18/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 265

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)