Thứ ba, 17/11/2020 16:12 GMT+7

Về việc đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao tại Công văn số 5975-CV/TWĐTN-BTP ngày 09/11/2020 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Quý đơn vị giới thiệu, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn xét trao Giải thưởng: thực hiện theo Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN được đăng tải tại mục Thông báo, Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ ).

2. Hồ sơ đề nghị xét Gương mặt trẻ tiêu biểu bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch cá nhân và 4 ảnh chân dung 4cm x 6cm.

- Bản báo cáo thành tích cá nhân có ý kiến xác nhận của cơ quan, đơn vị đang quản lý trực tiếp và của tổ chức Đoàn, Hội, Đội nơi cá nhân đang sinh hoạt, công tác (theo mẫu hồ sơ bình chọn tải về trên Báo Tiền Phong điện tử theo địa chỉ: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/huong-dan-de-cu-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2020-1347250.tpo).

- Bản tóm tắt thành tích cơ bản và ngắn gọn nhất trên 01 trang A4.

- Các loại giấy tờ, văn bản chứng minh thành tích cá nhân (bản sao).

Công văn, bản tổng hợp danh sách và hồ sơ giới thiệu ứng viên trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” của Quý đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 21/12/2020 (đồng thời để đảm bảo chính xác, đầy đủ, đề nghị Quý đơn vị gửi bản mềm bản tổng hợp danh sách vào địa chỉ email: lhnga@most.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Quá thời hạn trên, xin được hiểu là Quý đơn vị không đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 472 /TCCB ngày 17/11/2020

- Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN ngày 07/12/2010 và Quy chế kèm theo

- Phụ lục

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 821

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)