Thứ năm, 02/07/2020 14:39 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới; mã số: ĐTĐL.XH – 08/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới; mã số: ĐTĐL.XH – 08/16

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng bộ tiêu chí về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quân y.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y hiện nay.

- Xác định một số yếu tố tác động đến yêu cầu phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân thời kỳ mới.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trung tướng, PGS.TS. Lê Thu Hà

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên Cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.300.000.0000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.300.000.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 12/2016

Kết thúc: 5/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Đã gia hạn lần 1 từ tháng 05/2019 đến tháng 05/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Thu Hà

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bệnh viện TWQĐ 108

2

Bùi Tuấn Khoa

Tiến sĩ

Bệnh viện TWQĐ 108

3

Nguyễn Bá Dương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KH XHNVQS/BQP

4

Nguyễn Văn Tài

Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KHXHNVQS/BQP

5

Nguyễn Mạnh Hưởng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KHXHNVQS/BQP

6

Nguyễn Xuân Kiên

Tiến sĩ

Cục Quân y BQP

7

Phạm Hoài Giao

Thạc sĩ

Cục Quân y BQP

8

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bệnh viện 175

9

Nguyễn Văn Hùng

Bác sỹ, chuyên khoa 1

Bệnh viện TWQĐ 108

10

Nguyễn Mạnh Dũng

Tiến sỹ

Bệnh viện TWQĐ 108

11

Vũ hoài Nam

Tiến sỹ

Học viện quân y

12

Nguyễn Đình Tương

Thạc sĩ

Học viện chính trị

13

Lê Thanh

Thạc sĩ

Học viện chính trị

14

Bùi Ngọc Quân

Thạc sĩ

Học viện chính trị

15

Dương Quốc Bảo

Thạc sĩ

Bệnh viện TWQĐ 108

16

Nguyễn Đức Sơn

Cử nhân

Bệnh viện TWQĐ 108

17

Nguyễn Thị Thùy Linh

Cử nhân

Bệnh viện TWQĐ 108

18

Trịnh Thi Huyền

Thạc sĩ

Bệnh viện TWQĐ 108


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1643

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)