Thứ sáu, 13/12/2019 15:52 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Mã số: KC.09.03/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

2. Mã số: KC.09.03/16-20

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đào Đình Châm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.550 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.550 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: Không.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016

Kết thúc: tháng 10 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đào Đình Châm

TS. NCVC

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

2

ThS. Nguyễn Thái Sơn

ThS. NCVC

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

3

ThS. Trần Thị Thúy Vân

ThS. NCVC

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

4

Nguyễn Văn Cư

PGS.TSKH.NCVCC

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

5

Lại Vĩnh Cẩm

PGS. TS. NCVCC

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

6

Trần Tuấn Dũng

TS. NCVCC

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm KHCN VN

7

Đinh Văn Mạnh

PGS. TS. NCVCC

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KHCN VN

8

Phan Thị Thanh Hằng

TS. NCVCC

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

9

Nguyễn Quang Minh

ThS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN VN

10

Nguyễn Thanh Hoàn

TS. GVC

Trường Đại học Xây dựng

11

Lê Văn Công

TS. NCVC

Trung tâm Hải văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1003

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)