Thứ sáu, 22/11/2019 10:09 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, đánh giá công trình xanh theo hướng phát triển bền vững", mã số NĐT.13.TW/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, đánh giá công trình xanh theo hướng phát triển bền vững, mã số NĐT.13.TW/16.

2. Kinh phí thực hiện: 2.094 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.094 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019

4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Xây dựng.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Hùng Cường

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 844

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)