Thứ ba, 23/10/2018 15:56 GMT+7

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tổ chức Hội thảo “Kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, cụ thể như sau:

(i) Địa điểm: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(ii) Thời gian: 02 ngày vào tuần từ 19-23 tháng 11/2018

(iii) Thành phần:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và nông nghiệp ở trung ương và địa phương;

- Các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp; đơn vị đơn vị tư vấn, cung cấp sản phẩm, giải pháp kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm; đơn vị cung cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ; đơn vị truyền thông, báo chí.

(iv) Nội dung chính:

- Báo cáo tổng quan, dẫn đề của Cục Sở hữu trí tuệ về kết quả bảo hộ, vấn đề kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

- Trao đổi thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và xây dựng, vận hành chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp;

- Các nội dung khác trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề xuất của các địa phương, đơn vị đăng ký tham dự Hội thảo.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị liên quan có quan tâm:

- Đăng ký tham dự Hội thảo theo mẫu Phiếu đăng ký tại Phụ lục 1 kèm theo;

- Cung cấp thông tin về thực trạng hoạt động kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hiện nay theo mẫu Phiếu tại Phụ lục 2 kèm theo, đồng thời, cho phép Cục Sở hữu trí tuệ sử dụng thông tin, số liệu trong Phiếu này để phục vụ việc xây dựng nội dung, kỷ yếu Hội thảo.

Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo và Phiếu cung cấp thông tin đề nghị gửi (có thể qua e-mail) trước ngày 05/11/2018 tới:

Cục Sở hữu trí tuệ

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

1. Anh Mai Văn Dũng: ĐT: 0983240379; Email: dungmv@noip.gov.vn

2. Chị Trịnh Thu Hải: ĐT: 0989339973; Email: trinhthuhai@noip.gov.vn

 

Tệp đính kèm:

- Phiếu đăng ký

- Phiếu đề nghị cung cấp thông tin

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1686

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)