Dự thảo Quy định tiêu chí, công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quy định tiêu chí, công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kính đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản về Dự thảo Quyết định gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ), địa chỉ 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 09/8/2021 hoặc gửi về địa chỉ email: dmstnatec@most.gov.vn, đ/c Nguyễn Mạnh Long, ĐT: 0916399338.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

File đính kèm