Dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/01/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/01/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 06/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn 14/BKHCN-TĐC về việc Góp ý Dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, trên cơ sở tổng kết, đánh giá sơ bộ về kết quả, hiệu quả triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Chính phủ, Bộ KH&CN đã tổ chức xây dựng dự thảo “Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030”. 

Để hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ KHCN đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình nêu trên.

Ý kiến góp ý của đơn vị xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; email: Vukhtc@tcvn.gov.vn; điện thoại: 024.37911.626) trước ngày 25/01/2020.

Trân trọng cảm ơn!