Thông tin văn bản số: 3392/QĐ-BKHCN
Số hiệu 3392/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 29/12/2023
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
Trích yếu nội dung
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung “Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 3026/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ