Thông tin văn bản số: 1596/QĐ-BKHCN
Số hiệu 1596/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/08/2022
Thời gian bắt đầu hiệu lực 23/08/2022
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng tiêu chuẩn quốc gia
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
15/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
10/08/2022
29/07/2022
28/07/2022
28/07/2022