Thông tin văn bản số: 643/QĐ-BKHCN
Số hiệu 643/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/03/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực 31/03/2017
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ