Thông tin văn bản số: 36/2009/QH12
Số hiệu 36/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2010
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu nội dung
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ